Κατασκευή μεταλικών σουβέρ για το Quondam Group του Α.Π.Θ.

Με μεγάλη μας χαρά αναλάβαμε την κατασκευή 400 μεταλικών σουβέρ για την Ομάδα Πρώην Φοιτητών, Καθηγητών και Προσωπικού του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Quondam Group).